Úvodní stránka

Protiepidemiologické opatření MŠ :

Od 1.9.2020 je nutné, aby zákonní zástupci měli při pobytu v MŠ zakrytá ústa i nos rouškou, aby se v prostorách MŠ zdržovali jen po dobu nezbytně nutnou. Při vstupu je nutné použít připravenou desinfekci na ruce. Dítě s příznaky jakéhokoli respiračního onemocnění nebude přijato do MŠ.

Děkujeme za pochopení a spolupráci