Úvodní stránka

Oznámení: 

Mateřská škola se otevře 18.5.2020, v provozní době od 6:30 do 16:00 hod.

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021 

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období 

od 2. května 2020 do 16. května 2020.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje: 

  • organizovaci zápisů bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, poštou, v krajním případě, po telefonické domluvě, osobním podáním ve škole.Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání 

Podání žádosti :

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby: 

1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku), 

2. e-mailem, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit. (nelze jen poslat prostý email!)

3. poštou, 

4. osobní podání po předchozí telefonické domluvě: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy. 

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou: 

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné: 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. 

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem. 

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce: 

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a 

2. doloží kopii očkovacího průkazu. 

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii. 

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31.8. pěti let.

Dokumenty k zápisu:

Oznámení:

Oznamujeme, že Mateřská škola Svojetín bude v době od 20.7.2020 do 30.8.2020 uzavřena.

Důvod uzavření MŠ se vztahuje k časové náročnosti plánované předělávky elektroinstalace v prostorách školní kuchyně.