19.6.2019 – výlet do HZS RAKOVNÍK

Ve středu 19.6.2019 se pojedeme podívat na HZS RAKOVNÍK

sejdeme se v 6:45 hod. na vlakovém nádraží ve Svojetíně

návrat okolo 15:30 zpět do školky

s sebou: pohodlné oblečení, pláštěnku, láhev s pitím (svačinu i něco na zoubek dostanou děti od nás)

Exkurze bude hrazena z fondu kultury